Care sunt principalele strategii pentru încurajarea dezvoltării sectorului de IT&C în România

Care sunt principalele strategii pentru încurajarea dezvoltării sectorului de IT&C în România?

0 Shares
0
0
0

Pentru a stimula dezvoltarea sectorului IT&C în România, strategiile esențiale identificate în documentul numit Cadrul Strategic Național pentru Centrele de Inovare Digitală din România se concentrează pe creșterea inovării și digitalizării. Acestea includ:

Dezvoltarea infrastructurii de comunicații pentru a asigura acces universal și la costuri reduse la internet de mare viteză, esențial pentru economia digitală.

Stimularea investițiilor în tehnologie și inovare prin facilități fiscale și subvenții, alocări de fonduri pentru cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și sprijin pentru startup-uri.

Educație și formare prin adaptarea curriculumului școlar la cerințele economiei digitale, programe de reconversie profesională și cursuri de formare continuă în domeniul IT&C.

Creșterea gradului de digitalizare a sectorului public prin implementarea de servicii electronice pentru cetățeni și afaceri, îmbunătățirea eficienței administrative și promovarea transparenței.

Sprijinirea inovării și a cercetării prin colaborări între universități, centre de cercetare, sectorul privat și guvern, pentru a transforma rezultatele cercetării în produse și servicii inovative.

Crearea unui mediu de afaceri favorabil prin simplificarea proceselor administrative, protejarea proprietății intelectuale și stimularea competiției echitabile.

Integrarea în rețele și parteneriate internaționale pentru a beneficia de schimbul de cunoștințe, experiențe și bune practici, și pentru a atrage investiții străine.

Aceste strategii sunt menite să creeze un ecosistem favorabil dezvoltării tehnologice și inovării, cu scopul de a transforma România într-un centru regional important în domeniul IT&C. Prin implementarea lor, se urmărește nu doar creșterea competitivității economice a țării, dar și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin acces la servicii și produse digitale avansate.

Capitolul 7 al documentului Cadru Strategic Național al Centrelor de Inovare Digitală (CID) din România detaliază pașii și resursele necesare pentru crearea și consolidarea acestor centre, esențiale pentru digitalizarea economiei țării.

Procesul de creare a unui CID începe cu definirea nevoilor și a punctelor forte regionale, urmată de etape de pregătire, stabilirea viziunii, definirea serviciilor, organizarea structurii, modelul de afaceri și finanțare, și nu în ultimul rând, crearea parteneriatelor și evaluarea impactului.

Documentul subliniază importanța finanțării prin programe precum Programul Operațional Creștere Inteligentă Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027, Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027, și Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 2021-2027, arătând legătura strânsă între direcțiile strategice ale CID și prioritățile acestor programe de finanțare.

Metodologia de realizare a Cadrului Strategic Național pentru CID-uri combină principii de transparență, participare, fundamentare pe baza dovezilor și inovare, implicând o colaborare extinsă între diferite entități și experți.

Acest cadru strategic se bazează pe cercetare calitativă și cantitativă, inclusiv interviuri, revizuiri ale literaturii de specialitate și consultări publice, pentru a asigura o abordare integrată și iterativă a dezvoltării CID-urilor.

La nivel european, CID-urile sunt văzute ca organizații sau grupuri cu expertiză complementară, care sprijină IMM-urile, întreprinderile de nivel mediu și sectorul public în procesul de transformare digitală. Finanțarea și rolurile CID-urilor în cadrul Programului Europa Digitală sunt esențiale pentru promovarea digitalizării industriilor și sectorului public, cu scopul de a face economia mai competitivă pe plan global și de a îmbunătăți serviciile publice.

Documentul evidențiază, de asemenea, importanța creării unei rețele europene de CID-uri pentru transferul de know-how și accesul la piețe europene, subliniind rolul transformării digitale în menținerea competitivității Europei la nivel internațional.

Acest cadru strategic național pentru CID-uri este un pas crucial în direcția atingerii obiectivelor digitale ale Europei, prin concentrarea pe digitalizarea sectorului public și privat, reducerea decalajului digital și promovarea unei economii bazate pe cunoaștere și utilizarea deschisă a datelor​​.

Documentul oferă o analiză detaliată și cuprinzătoare a strategiilor și inițiativelor pentru încurajarea dezvoltării sectorului de IT&C în România, concentrându-se în mod special pe rolul esențial al Centrelor de Inovare Digitală (CID) în promovarea digitalizării și inovației. În continuare, voi rezuma și evidenția aspectele cheie ale acestui demers strategic, subliniind importanța finanțării adecvate, colaborării intersectoriale și integrării internaționale.

Finanțarea și Sprijinul pentru Digitalizare

Finanțarea și Sprijinul pentru Digitalizare

Strategiile naționale și europene pun un accent deosebit pe necesitatea finanțării adecvate pentru a asigura succesul digitalizării. Programul Europa Digitală și alte inițiative de finanțare precum Horizon Europe și Fondurile Europene pentru Dezvoltare Regională oferă resurse vitale pentru dezvoltarea infrastructurilor digitale, sprijinirea inovării în IMM-uri și sectorul public, și pentru formarea competențelor digitale necesare în era digitală.

Aceste fonduri sunt esențiale pentru crearea unui mediu propice inovației și adoptării tehnologiilor digitale avansate.

Colaborarea Intersectorială și Integrarea în Rețele

Documentul subliniază importanța formării unor parteneriate intersectoriale și integrarea CID-urilor în rețele naționale și europene. Această abordare colaborativă facilitează schimbul de cunoștințe, experiențe și bune practici, creând astfel un ecosistem de inovare robust care susține transformarea digitală.

Colaborarea între universități, institute de cercetare, sectorul privat și autoritățile guvernamentale este crucială pentru a aduce inovația de la nivelul cercetării la implementare practică și comercializare.

Specializarea și Diversificarea Serviciilor

Centrul de Inovare Digitală se profilează pe specializări variate, oferind servicii adaptate nevoilor specifice ale regiunilor și sectoarelor pe care le deservesc. Această abordare permite CID-urilor să adreseze provocările digitale specifice și să sprijine dezvoltarea de soluții inovatoare în domenii precum agricultura, sănătatea, educația și administrația publică.

Serviciile de digitalizare sunt complementate de programe de formare și dezvoltare a competențelor digitale, esențiale pentru accelerarea adoptării tehnologiei.

Integrarea în Rețelele Europene și Internaționale

Integrarea CID-urilor în rețele europene și internaționale joacă un rol vital în promovarea inovației și digitalizării la nivel global. Această participare permite accesul la piețe mai largi, facilitând astfel transferul de tehnologie și atragerea investițiilor.

Mai mult, aceasta contribuie la alinierea României cu standardele și practicile internaționale în domeniul IT&C, consolidând astfel poziția țării pe scena globală a inovației digitale.

Strategiile pentru încurajarea dezvoltării sectorului IT&C în România pun un accent puternic pe necesitatea finanțării adecvate, colaborarea intersectorială, integrarea în rețele naționale și internaționale, și specializarea serviciilor oferite de CID-uri.

Aceste direcții strategice sunt fundamentale pentru construirea unui ecosistem de inovare durabil, care să sprijine transformarea digitală a economiei și societății românești. Prin implementarea acestor strategii, România poate accelera procesul de digitalizare, crește competitivitatea pe piața globală și îmbunătăți calitatea vieții prin servicii și produse digitale inovatoare.

În România, sectorul IT beneficiază de mai multe facilități fiscale, care sunt destinate să stimuleze creșterea și dezvoltarea în domeniu. Pentru microîntreprinderile din sectorul IT, cotele de impozitare sunt de 1% pentru cele care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro și de 3% pentru cele cu venituri peste această sumă, dar sub 500.000 euro.

În plus, sectorul IT este inclus în categoriile de activități care beneficiază de aceste cote reduse de impozitare, alături de HoReCa, juridic și medical.

Pentru profesioniștii care operează ca persoane fizice autorizate (PFA) în IT, modificările fiscale recente aduc schimbări la nivelul contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS). Acestea vor fi calculate la 10% din venitul net realizat, cu un plafon maxim de 60 de salarii minime pe economie, modificând astfel plafonul anterior care varia între 6, 12 și 24 de salarii minime.

Această schimbare ar putea determina mulți IT-iști să treacă de la PFA la înființarea unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.) pentru a beneficia de o structură fiscală mai favorabilă.

Un aspect important pentru angajații din sectorul IT, alături de cei din construcții, alimentar și agricultură, este scutirea de la plata contribuției la pilonul II de pensii, care este de 3,75% din brut. Această măsură, care se aplică până în 2028, înseamnă că angajații doritori să contribuie la acest pilon de pensie trebuie să facă o cerere explicită la angajator.

În plus, un nou proiect legislativ adoptat de Senat oferă o bonificație de 3% din impozitul pe profit pentru contribuabilii care își achită la timp impozitele și nu au restanțe la bugetul general consolidat. Această bonificație este destinată investițiilor în diverse domenii, inclusiv construcții, instalații tehnice și educație, și are ca scop stimularea conformării fiscale și asigurarea finanțării trimestriale a bugetului de stat.

Aceste măsuri fiscale reprezintă un pas important în susținerea și stimularea creșterii sectorului IT în România, oferind un cadru fiscal mai atractiv pentru companii și profesioniști.

Primele 10 Companii Românești Performante

Campionii Inovației în IT&C: Primele 10 Companii Românești Performante

Sectorul IT&C din România este o adevărată pepinieră de inovație și creștere, cu firme care își pun amprenta nu doar la nivel local, ci și pe scena internațională. Într-o industrie în continuă evoluție, aceste companii demonstrează că România este un teren fertil pentru tehnologie și dezvoltare software.

Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai proeminente companii românești din domeniul IT&C, evidențiindu-le realizările și contribuția la avansul tehnologic.

Oracle Romania SRL – Cu o cifră de afaceri impresionantă, Oracle se distinge prin soluții software inovatoare și servicii cloud, fiind un jucător cheie pe piața locală de IT.

Atos IT Solutions and Services SRL – Este recunoscută pentru expertiza sa în digitalizare și servicii IT complexe, contribuind la transformarea digitală a multor sectoare.

Microsoft Romania SRL – Continuă să fie un lider în oferirea de soluții software, cloud și consultanță, având un impact major asupra inovației tehnologice în România.

Cognizant Technology Solutions Romania S.R.L. – Se remarcă prin serviciile sale de consultanță în tehnologie și outsourcing, jucând un rol esențial în optimizarea proceselor de afaceri.

Amazon Development Center (Romania) SRL – Cu un centru de dezvoltare în Iași, Amazon contribuie substanțial la ecosistemul local de IT, prin dezvoltarea de software și servicii cloud.

Endava Romania SRL – Cunoscută pentru dezvoltarea de soluții software customizate, Endava se bucură de o creștere rapidă și recunoaștere internațională.

Vitesco Technologies Engineering Romania S.R.L. – Se concentrează pe soluții inovatoare pentru mobilitatea sustenabilă, fiind un partener important în industria auto.

IBM Romania SRL – Cu o prezență solidă în România, IBM oferă o gamă largă de soluții IT, de la inteligență artificială la cloud și consultanță.

Luxoft Professional Romania SRL și Arobs Transilvania Software S.A. – Ambele companii sunt remarcabile pentru expertiza lor în dezvoltarea de software și servicii IT personalizate, având un impact puternic asupra tehnologiei și inovației.

Aceste companii demonstrează angajamentul României față de tehnologie și inovare, contribuind nu doar la avansul sectorului IT&C local, dar și la creșterea vizibilității țării pe scena internațională a tehnologiei.

Prin eforturile lor continue, România se poziționează ca un hub tehnologic de insemnatitate, atractiv pentru investiții și talente în domeniul IT​​​​.

0 Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.